Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”

Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”

Spółdzielnia Socjalna “Alternatywy” zajmuje się organizowaniem i sprawowaniem opieki nad osobami starszymi i samotnymi. Cele to: integracja środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych. Stworzone zostało miejsce dziennego pobytu dla osób...
Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA poprzez działalność gastronomiczną, porządkową, remontową i usług opiekuńczych, zajmuje się bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo młodymi ludźmi oraz osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia reintegracji zawodowej...
Spółdzielnia Socjalna Pani Sowa

Spółdzielnia Socjalna Pani Sowa

Spółdzielnia socjalna „Pani Sowa” świadczy usługi o charakterze opiekuńczym oraz animacyjnym w domach w powiecie krośnieńskim. Usługi opiekuńcze nastawione są na wspieranie drugiego człowieka i skierowane do osób starszych i potrzebujących z terenu Powiatu...