CSR (Corporate Social Responsibility)

Według normy PLN- ISO 26000 CSR oznacza „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste zasady i etyczne zachowanie”.
CSR jest bardzo szerokim pojęciem, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur. Jednym z najbardziej istotnych obszarów społecznej odpowiedzialności jest zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Obszar zaangażowania społecznego polega na aktywnym wspieraniu społeczności lokalnej celem rozwiązywania ich problemów, zwłaszcza tych, które dotyczą jej pracowników i innych interesariuszy.
Istotnym partnerem biznesu we wdrażaniu programów społecznego zaangażowania są organizacje pozarządowe, które często posiadają bezcenny know-how potrzebny do wdrażania programów na rzecz społeczeństwa.
Zaangażowanie społeczne może przybierać formę programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, programów wolontariatu pracowniczego czy pomocy rzeczowej i finansowej. Jedną z form wspomnianego wolontariatu pracowniczego jest wolontariat kompetencji, który polega na przekazywaniu wiedzy przez pracowników danej firmy. Naszą odpowiedzią na ten obszar jest propozycja uczestnictwa przedstawicieli biznesu w programie MENTORINGU dla przedsiębiorstw społecznych.

MENTORING dla przedsiębiorstw społecznych

W ramach zaangażowania społecznego proponujemy przedstawicielom firm zastosowania wolontariatu kompetencyjnego w praktyce, poprzez uczestnictwo w programie MENTORINGU dla przedsiębiorstw społecznych.

Szukamy osób, które chcą wpływać na wzrost potencjału sektora ekonomii społecznej i chcą podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z nowo powstałymi przedsiębiorstwami społecznymi (spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje), które zaczynają swoją działalność biznesową na lokalnym rynku. Zapraszamy do współpracy osoby, które czują potrzebę, aby coś z siebie dać innym ludziom i są gotowi na takie wyzwania.

Każde z przedsiębiorstw społecznych określa obszar, który chce poprawić. Ich zapotrzebowania są bardzo różne: od wsparcia w obszarze marketingu, sprzedaży, czy też zarządzania przedsiębiorstwem.

W klasycznym ujęciu Mentoring oznacza transfer wiedzy i umiejętności osoby bardziej doświadczonej, która kieruje je do osoby potrzebującej tego doświadczenia.

Obecnie mentoring to skupienie na relacji. Jest to dla mnie kluczowa kwestia mentoringu, pewien układ bądź relacja między dwoma osobami, w której obie strony uzyskują korzyść Przemysław Zieliński

Korzyści z udziału w programie Mentoringu:

  • Wzmocnienie rozwoju osobistego Mentora
  • Zdobycie nowych doświadczeń oraz wiedzy w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych
  • Budowa dobrej praktyki firmy w obszarze zaangażowania społecznego (wolontariat kompetencyjny)
  • Możliwość zaprezentowania dobrej praktyki w konkursie „Biznes Wrażliwy Społecznie” 
  • Prezentacja Mentorów oraz firmy na stronie internetowej oraz fanpage’u Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
  • Prezentacja Mentorów w lubuskich mediach

Zgłoszenia dla Mentorów:

Aby się zgłosić do programu MENTORINGU należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: wersja online lub do pobrania wersja (DOCX), którą należy wysłać na adres: j.strzalkowska@fundacjacp.org. Nabór jest ciągły. Na spotkania przewidziano ok. 10 godzin (możliwa także forma online).

Kontakt:

Joanna Strzałkowska
e-mail: j.strzalkowska@fundacjacp.org;
tel.: 533 316 284

Naszymi Mentorami są:

Anna Giercarz i Urszula Giercarz

Kancelaria Prawna Anna Giercarz

Marta Górska

Fundacja CSR Profit

 

Edyta Maliczak

Maliczak.Coach

Gracjana Pawlak

Szkoła Świadomych Przywódców

 

Monika Suder

Fundacja LYADA

Korina Złakowska

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Małgorzata Zielińska

Lingua Viva

 

Tomasz Matysik

Fundacja Ośrodek Rozwoju Polski

Marcin Olechnowski