Kalina Patek –  magister animacji kultury. Przez 5 lat pracowała w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze jako  animatorka  i edukatorka kulturowa. Pomysłodawczyni projektów skierowanych do dzieci „Projekt zabawkarnia” oraz „Etno Patchworkshop” w ramach programu Art&Edu. Koordynatorka projektów skierowanych do środowisk kresowych „Prezentacje Kultury Polaków z Kresów Wschodnich i Bukowiny” i „Wielkie Bałakanie”. Inicjatorka i realizatorka projektu „Rajd po etnoskarb” we współpracy z Lubuskim Zespołem Pieśni i Tańca. Jako pierwsza w województwie lubuskim zrealizowała program „Dom kultury + Inicjatywy lokalne”. Koordynatorka opiekunów zespołów goszczących na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Oblicza Tradycji. W latach 2016-2018 koordynowała i wdrażała program Bardzo Młoda Kultura, który w województwie lubuskim nosił nazwę Kultura Tędy. Dzięki niemu stworzyła sieć animatorów, edukatorów i nauczycieli skupionych wokół edukacji kulturowej. Nadzorowała 4 główne filary programu: badania i ewaluację, działania sieciująco-promocyjne – m.in. spotkania powiatowe oraz Lubuską Giełdę Dobrych Praktyk, szkolenia i granty na inicjatywy partnerskie realizowane w środowiskach lokalnych w całym województwie.

Absolwentka III Akademii Liderów Lokalnych.

Ambasadorka i propagatorka teatru ilustracji Kamishibai, z którym odwiedza dzieci w przedszkolach i szkołach. Twórczyni marki „Bajeczki ze skrzyneczki”, pod szyldem której prowadzi warsztaty z użyciem Kamishibai w domach kultury, muzeach oraz w Lubuskim Teatrze. Uczy także dorosłych jak wykorzystywać to narzędzie w pracy z dziećmi. Twórczyni Nowego Forum Kamihibai – corocznej imprezy dla edukatorów i animatorów.

W Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej odpowiadała za współpracę z podmiotami ekonomii społecznej realizującymi ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej w województwie lubuskim.

Obecnie inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Odpowiada za aktywizację społeczności lokalnej oraz organizację powstającego Centrum Aktywności Społecznej.

Animatorka wspierająca w programie Dom kultury + Inicjatywy lokalne.

W trakcie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.

Autorka artykułów.

Zielona Góra