Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej,
miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej.
OWES Zasięg

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

prowadzony jest przez:

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze.

Wspólnie realizujemy projekt „Rozkręcamy społeczny biznes!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej w okresie od 01.10.2018 r. do 30.06.2022 r.

Wcześniejsza edycja projektu realizowana była od 10.2015 r. do 09.2018 r. 

Działania Ośrodka są bezpłatne i kierowane w szczególności do:

  • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
  • osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES

z powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego ziemskiego i grodzkiego, żarskiego.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Swoje działania skupiamy na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, a w szczególności:

  • działania animacyjne zwiększające świadomość społeczności lokalnej, pobudzające do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
  • działania inkubacyjne zachęcające do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • wspieranie rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do aktywności zawodowej, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • tworzenie systemu służącego profesjonalizacji i zwiększeniu konkurencyjności produktów i usług lubuskich podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Kadra:

Anna Serba

Kierownik OWES

Magdalena Tokarska

Manager projektu "Rozkręcamy społeczny biznes"

Katarzyna Twardowska

z-ca Kierownika ds. rozwoju i wsparcia PES

Iwona Szablewska

Koordynator szkoleń

Joanna Strzałkowska

Specjalista ds. wsparcia procesu animacyjnego

Agata Fogel

Specjalista ds. rekrutacji PES i PS

Agata Karchut

Specjalistka ds. promocji PES

Krzysztof Kochanowski

Specjalista ds. monitoringu PES

Inkubatory:

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Zielonej Górze

Adres:
ul. Gen. Dąbrowskiego 41A, 
65-021 Zielona Góra
Telefon:
533 316 285
E-mail:
b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach – Sektor 3 Słubice

Adres:
ul. Kościuszki 1,
69-100 Słubice
Telefon:
884 309 488
E-mail:
c2VrdG9yM0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Adres:
ul. Piastów 2,
66-000 Krosno Odrzańskie
Telefon:
607 041 779
E-mail:
cC5zdGVmYW5pY2tpQGZ1bmRhY2phY3Aub3Jn

Zapraszamy do Ośrodka lub

do kontaktu z naszymi pracownikami

Posiadamy zespół doświadczonych, otwartych na potrzeby specjalistów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Zielonej Górze

Adres:
Ul. Gen. Dąbrowskiego 41A,
65-021 Zielona Góra
Telefon:
533 316 285
E-mail:
b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==
[contact-form-7 id="208" title="Formularz Kontaktowy"]

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41A