Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

to podstawowa instytucja wsparcia przedsiębiorczości społecznej,
miejsca pierwszego kontaktu i pomocy dla podmiotów ekonomii społecznej.
OWES Zasięg

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

prowadzony jest przez:

Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Światło”

Wspólnie realizujemy projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii w Zielonej Górze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.10 Przedsiębiorczość społeczna  w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2029 r.
Łączna wartość projektu wynosi 27 431 600,00 w tym dofinansowania UE  23 316 860,00.

 Wcześniejsze edycje projektu realizowane były od 10.2015 r. do 09.2023 r.

Działania Ośrodka są bezpłatne i kierowane w szczególności do:

  • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników;
  • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie;
  • osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym;
  • podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES

z powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego (z wyłączeniem Gminy Maszewo, Gminy Gubin oraz Gminy Gubin o Statusie Miejskim), żarskiego, żagańskiego,  nowosolskiego oraz Miasto Zielona Góra.

Ośrodek prowadzą:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Swoje działania skupiamy na wzroście potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także wzmacniania znaczenia lubuskich podmiotów ekonomii społecznej w lokalnym środowisku, poprzez tworzenie klimatu przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, a w szczególności:

  • działania animacyjne zwiększające świadomość społeczności lokalnej, pobudzające do aktywności obywatelskiej, realizacji wspólnych inicjatyw i zakładania partnerstw międzysektorowych,
  • działania inkubacyjne zachęcające do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej,
  • wspieranie rozwoju zatrudnienia, przygotowanie do aktywności zawodowej, tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,
  • tworzenie systemu służącego profesjonalizacji i zwiększeniu konkurencyjności produktów i usług lubuskich podmiotów ekonomii społecznej.

Posiadamy akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Kadra:

Anna Serba

Kierownik OWES

Magdalena Tokarska

Manager projektu

Joanna Strzałkowska

Specjalista ds. reintegracji

Agata Fogel

Specjalista ds. animacji lokalnej

Inkubatory:

 Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Zielonej Górze

Adres:
ul. Gen. Dąbrowskiego 1 (IV piętro),
65-021 Zielona Góra
Telefon:
533 316 285
E-mail:
b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach – Sektor 3 Słubice

Adres:
ul. Kościuszki 1,
69-100 Słubice
Telefon:
884 309 488
E-mail:
c2VrdG9yM0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Adres:
ul. Piastów 2,
66-000 Krosno Odrzańskie
Telefon:
607 041 779
E-mail:
cC5zdGVmYW5pY2tpQGZ1bmRhY2phY3Aub3Jn

Zapraszamy do Ośrodka lub

do kontaktu z naszymi pracownikami

Posiadamy zespół doświadczonych, otwartych na potrzeby specjalistów, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem teoretycznym i praktycznym.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Zielonej Górze

Adres:
Ul. Gen. Dąbrowskiego 1 (IV piętro),
65-021 Zielona Góra
Telefon:
533 316 285
E-mail:
b3dlc0BmdW5kYWNqYWNwLm9yZw==
[contact-form-7 id="208" title="Formularz Kontaktowy"]

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 1 (IV piętro)