WSPARCIE FINANSOWE NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY

Dotacje zostaną przyznane na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowych przedsiębiorstwach społecznych oraz w podmiotach ekonomii społecznej przekształconych w przedsiębiorstwa społeczne (168 dotacji ).

dotacja inwestycyjna

wsparcie pomostowe

usługi towarzyszące

Wsparcie to dotyczy tych miejsc pracy, które zostaną utworzone dla:

Dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym bądź podmiocie ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tego podmiotu w przedsiębiorstwo społeczne, może zostać przyznane, jeżeli stworzenie nowych miejsc pracy dotyczy następujących osób: 

a) osób wskazanych w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób niepełnoletnich);

b) osób długotrwale bezrobotnych;

c) osób ubogich pracujących;

d) osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;

e) osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

  1.  

Jak wysokie wsparcie finansowe można uzyskać?

Na jedno miejsce pracy można uzyskać dotację w wysokości do 25 000,00 zł netto. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać maksymalnie sześćdziesięciokrotność przeciętnego  wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ponadto udzielane będzie wsparcie pomostowe w formie finansowej na pokrycie obligatoryjnych kosztów i opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności na podstawie Katalogu wydatków wsparcia pomostowego – Załącznik nr 23 do Regulaminu, które może być wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy w wysokości  średnio 1 500,00 zł netto, a przez kolejne 6 miesięcy w kwocie średnio 900,00 zł netto oraz zindywidualizowanych usług w formie m.in. doradztwa biznesowego, specjalistycznego i branżowego, mentoringu, szkoleń branżowych, usług reintegracyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem, warsztatów służących profesjonalizacji PES lub zwiększeniu konkurencyjności produktów PES, utworzenia mini reklam, spotkań sieciujących Klaster PS. 

HARMONOGRAM

Harmonogram dotacji

Szczegółowe informacje w Regulaminie projektu (link)

Działania wspiera specjalistka ds. dotacji:

Sylwia Kostrzewa

cy5rb3N0cnpld2FAZnVuZGFjamFjcC5vcmc=

Tel.: 533 316 281

Sylwia Stadnik

cy5zdGFkbmlrQGZ1bmRhY2phY3Aub3Jn

Tel.: 533 316 282

Formularz zgłoszeniowy

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.

[contact-form-7 id="223" title="Formularz Zgłoszeniowy"]