Marta Górska – Prezes Zarządu Fundacji CSR Profit i Koordynatorka Programu Odpowiedzialna Firma.

Od 2007 roku działa w obszarach odpowiedzialnych inwestycji i odpowiedzialnego biznesu. Zawodowo związana z międzynarodową firmą działającą w sektorze odpowiedzialnych inwestycji. Posiada doświadczenie w analizie i dialogu z międzynarodowymi firmami w kontekście zarządzania ryzykiem w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Specjalizuje się m.in. w sektorach wydobywczym, paliwowo-energetycznym, ICT, finansowym. Konsultowała pierwszy raport zintegrowany włoskiego koncernu ENI. Członkini grup roboczych przy Sustainability Accounting Standards Board, oceniających branżowe standardy raportowania danych pozafinansowych. Współpracowała z Komisją Europejską jako ekspertka przy programie ramowym UE Horizon 2020 w ramach jednego z priorytetów w obszarze Bezpieczna, czysta i efektywna energia.

http://csrprofit.com/

Marta Górska - Fundacja CSR Profit