Joanna Szymańska – od 2004 roku kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Integracja” w Krośnie Odrzańskim. Inicjatorka i założycielka Stowarzyszenia dla osób niepełnosprawnych “Przystań”. Koordynator projektów unijnych na rzecz osób z niepełnopoprawnościami.

Joanna Szymańska