Korina Złakowska – jestem trenerem, coachem, doradcą zawodowym i edukacyjnym. Posiadam doświadczenie i kwalifikacje w zakresie coachingu, doradztwa kariery oraz w prowadzeniu szkoleń rozwojowych, warsztatów edukacyjnych.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej na kierunku Zarządzanie marketing. Ukończone studia podyplomowe w zakresie Job-coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne, coach kariery – SWPS Uniwersytet Humanistyczno-społeczny. Akademię Trenera Biznesu – Certyfikat Trenera , Szkołę Coachingu HPR GROUP, Roczny Program Rozwoju Osobistego – Staż Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt.

Biorę udział w różnych  projektach : praca z osobami długotrwale bezrobotnymi, z osobami po przemocy, ofiarami handlu ludźmi.

Obecnie jestem członkiem Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Współpracuję z Fundacją La strada Norweskiego Funduszu w ramach programu „Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych.

http://baba.org.pl/

Karina Złakowska