VI edycja konkursu na Znak Jakości Ekonomii Społecznej

VI edycja konkursu na Znak Jakości Ekonomii Społecznej

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej 2023. Konkurs o przyznanie...
Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Konsultacje programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konsultacjach projektu programu Przedsiębiorstwo PLUS Społeczne dedykowanemu przedsiębiorstwom społecznym oraz podmiotom ekonomii społecznej, które zdecydują się ubiegać o status PS. Konsultacje trwają...
Rozmiar czionki
Kontrast