Wyniki Komisji Oceny Wniosków w ramach naboru 1/2020

Wyniki Komisji Oceny Wniosków w ramach naboru 1/2020

Komisja Oceny Wniosków, powołana w ramach naboru 1/2020, zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa. Jednocześnie informujemy, iż wnioski, które nie uzyskały minimum 72 punktów oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej...
Rozmiar czionki
Kontrast