Spółdzielnia socjalna „Pani Sowa” świadczy usługi o charakterze opiekuńczym oraz animacyjnym w domach w powiecie krośnieńskim.
Usługi opiekuńcze nastawione są na wspieranie drugiego człowieka i skierowane do osób starszych i potrzebujących z terenu Powiatu Krośnieńskiego. Usługi animacyjne skierowane są do przedszkoli, szkół i innych grup zorganizowanych.
tel. 535 41 41 42

Spółdzielnia Socjalna PANI SOWA