Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA poprzez działalność gastronomiczną, porządkową, remontową i usług opiekuńczych, zajmuje się bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo młodymi ludźmi oraz osobami z niepełnosprawnością. Prowadzi zajęcia reintegracji zawodowej i społecznej wykorzystując ponad 20‑letnie w pracy na rzecz młodzieży pozbawionej wsparcia w najbliższych. Długofalowa reintegracja zawodowa, połączona z programem społecznym, prowadzona jest m.in. w oparciu o umowy wolontariackie, staże zawodowe finansowane przez powiatowe urzędy pracy oraz zatrudnienie monitorowane w spółdzielni.
Spółdzielnia współpracuje również z przedsiębiorcami w zakresie odbudowania lub/i podtrzymywania uczestniczenia osób aktywizowanych do pełnienia ról społecznych w miejscu pracy oraz odbudowania i podtrzymania zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej WINDA     Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA
Lutol Mokry 48
66-320 Trzciel
tel. 515 083 006
http://www.lsswinda.pl/

 

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA