Spółdzielnia Socjalna “Alternatywy” zajmuje się organizowaniem i sprawowaniem opieki nad osobami starszymi i samotnymi. Cele to: integracja środowisk seniorów oraz tworzenie więzi międzypokoleniowych. Stworzone zostało miejsce dziennego pobytu dla osób starszych Dom Dziennego Pobytu „Alternatywy – Aktywna Przestrzeń Seniora”, gdzie osoby te mogą ciekawie spędzać czas wolny. Realizowane są zajęcia różnego rodzaju: działania rozwijające kreatywność, działania plastyczne, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne i relaksacyjne, zajęcia gimnastyczne, nauka korzystania z komputera i smartfona, językowe, zajęcia integracyjne, treningi pamięci, światłoterapia, warsztaty teatralne i kabaretowe. Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe, spotkania kulturalne, wycieczki. Świetlica wyposażona jest w gry towarzyskie, książki, audiobooki, aktualną prasę, telewizor, projektor multimedialny, komputery z dostępem do internetu. Dostępny jest też kącik stylu i pielęgnacji urody.

Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”
ul. Gen. Sikorskiego 17/2
65-454 Zielona Góra
telefon: +48 603 254 662

Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”