W styczniowym numerze:

  • Kalendarz obowiązków organizacji pozarządowych na 2018 rok (str. 3)
  • Zmiany w ustawie o stowarzyszeniach – czas na zmiany w dokumentach rejestrowych mija 20 maja 2018 r. – Adam
  • Szulczewski, animator OWES Zielona Góra (str. 5)
  • Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych jest potrzebna – Rafał Wesołowski, doradca biznesowy w Ośrodku
  • Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze (str. 9)
  • Spółdzielnie socjalne – obowiązki publiczno-prawne (str. 10)
  • Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych (str. 13)

Cały miesięcznik do pobrania: PressES_17     Pobierz