Poznajcie przedsiębiorstwa społeczne, które powstały przy naszym wsparciu. Przez ostatnie 3 lata Fundacja na rzecz Collegium Polonicum – wspólnie z partnerami – prowadziła Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze. Dzięki wsparciu, pomocy, oraz dotacjom powstały 183 nowe miejsca pracy, w tym 165 w nowych przedsiębiorstwach społecznych. Tyle osób zdecydowało
się „wejść” w społeczny biznes!

W tym numerze możecie zapoznać się z ofertą następujących przedsiębiorstw społecznych:

 • Dalej Razem Sp. z o.o.
 • Spółdzielnia Socjalna 360
 • Spółdzielnia Socjalna iTech
 • Spółdzielnia Socjalna Tutaj Studio
 • Spółdzielnia Socjalna Tlen & Terapia
 • Spółdzielnia Socjalna Freshcar
 • Spółdzielnia Socjalna Kamień & Beton
 • Spółdzielnia Socjalna Silverstone
 • Spółdzielnia Socjalna WeDo Studio
 • Spółdzielnia Socjalna Zielone Oko
 • Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy”
 • Spółdzielnia Socjalna „Bez Stresu”
 • Spółdzielnia Socjalna DACH-TEAM
 • Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej”
 • Fundacja KreARTywni
 • Spółdzielnia Socjalna Pracownia
 • Fundacja Edukacji M. Montessori Ziarenko Wielkości
 • Stowarzyszenie „Zielona Góro Zacznij Biegać”
 • Fundacja „Zielony Dom”

Cały miesięcznik do pobrania: PressES nr 24 – sierpień 2018  Pobierz