Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informujemy, że ze względu na liczne prośby uczestników projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”, termin składania wniosków został przedłużony do 18 listopada 2019 r.

Pozostałe informacje dotyczące prowadzonego naboru pozostają bez zmian.

Zobacz: Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”