Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od dnia 11 października do 8 listopada 2019 r.

O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  • istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,

uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy.

Szczegóły w załączniku:

>>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2019 (PDF)

Ponadto publikujemy zaktualizowany harmonogram naborów „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” w 2019 roku:

>> HARMONOGRAM NABORU 2019 (PDF) aktualizacja

Wszystkie aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie “Do pobrania” w zakładce “Ośrodek”:

>> AKTUALNE PLIKI DO POBRANIA

Rozmiar czionki
Kontrast