Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od dnia 11 października do 8 listopada 2019 r. 18 listopada 2019 r.


[Aktualizacja z dnia 20.01.2020 r.]

Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru nr 2/2019

Dodatkowa lista rankingowa z dnia 16.01.2020 r. Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przyznanie wsparcia pomostowego Nabór nr 2/2019 złożonych w procedurze odwoławczej.

Do pobrania: Lista Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru 02/2019 (PDF)


[Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.]

Wyniki Komisji Oceny Wniosków – Lista rankingowa naboru 02/2019

Komisja Oceny Wniosków, powołana w ramach naboru 2/2019, zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia poniższa lista rankingowa.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski, które nie uzyskały minimum 72 punktów oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień, zgodnie z § 11 Regulaminu – Procedura Odwoławcza.

Do pobrania: Lista rankingowa naboru 02/2019 (PDF)


[Aktualizacja z dnia 06.11.2019 r.]

UWAGA! Ze względu na liczne prośby uczestników projektu, termin składania wniosków został przedłużony do poniedziałku, 18 listopada 2019 r.

O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  • istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,

uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy.

Szczegóły w załączniku:

>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2019 (PDF) (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2019 (PDF) (otwiera się na nowej zakładce)”>OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2019 (PDF)

Ponadto publikujemy zaktualizowany harmonogram naborów „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!” w 2019 roku:

> HARMONOGRAM NABORU 2019 (PDF) aktualizacja (otwiera się na nowej zakładce)”>>> HARMONOGRAM NABORU 2019 (PDF) aktualizacja

Wszystkie aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie “Do pobrania” w zakładce “Ośrodek”:

>> AKTUALNE PLIKI DO POBRANIA