Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych na II spotkanie “Lubuskiego Klastra Przedsiębiorstw Społecznych”.

Termin: 30 stycznia 2018 r., w godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Krzywy Komin, ul. Fabryczna 13 w Zielonej Górze.
Prowadzący: Łukasz Rut – dyrektor ds. promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior

Spotkanie jest kontynuacją spotkania, które odbyło się 14 grudnia 2017 r. w Zielonej Górze. Tym razem w całości będzie prowadzone w formule warsztatowej przez Pana Łukasza Ruta – dyrektora ds. promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior.

Warsztat ma zbliżyć nas do odpowiedzi na pytania dotyczące tego jak powinien wyglądać Klaster i jakie cele powinien realizować. Spotkanie będzie również okazją do wzajemnego poznania się przedsiębiorstw społecznych funkcjonujących w województwie lubuskim.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do 29 stycznia 2018 r.

Zgłoszenia na spotkanie:

Program spotkania „Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych – Poznajmy się!”:

9.45 Rejestracja uczestników
10.00 Powitanie
10.05 Wprowadzenie

10.15 Adam Szulczewski – animator OWES Zielona Góra
„Lubuski Klaster Przedsiębiorstw Społecznych – plan działania”

10.30 Łukasz Rut – dyrektor ds. promocji i rozwoju w Parku Technologicznym Interior
„Sesja zapoznawcza dla przedsiębiorstw społecznych”
12.00 Przerwa

12.20 Łukasz Rut – dyrektor ds. promocji i rozwoju w Parku Technologicznym Interior
„Budowanie wspólnej oferty – praca grupowa”

14.00 Podsumowanie spotkania

14.30 Zakończenie