Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru nr 4/2021

Dodatkowa lista rankingowa z dnia 08.02.2022 r. Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przyznanie wsparcia pomostowego Nabór nr 4/2021 złożonych w procedurze odwoławczej.

Do pobrania: Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru 04/2021 (PDF)

Zobacz także: Ogłoszenie o naborze nr 4/2021 „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”