Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wnioskiem o wsparcie pomostowe, na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym w terminie od dnia 8 do 22 grudnia 2021 r.


[Aktualizacja z dnia 09.02.2022 r.]

Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru nr 4/2021

Dodatkowa lista rankingowa z dnia 08.02.2022 r. Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przyznanie wsparcia pomostowego Nabór nr 4/2021 złożonych w procedurze odwoławczej.

Do pobrania: Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru 04/2021 (PDF)


[Aktualizacja z dnia 17.01.2022 r.]

Wyniki Komisji Oceny Wniosków – Lista rankingowa naboru 04/2021

Komisja Oceny Wniosków, powołana w ramach naboru 4/2021, zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia poniższa lista rankingowa.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski, które nie uzyskały minimum 72 punktów oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień, zgodnie z § 11 Regulaminu – Procedura Odwoławcza.

Do pobrania: Lista rankingowa naboru 04/2021 (PDF)


O przyznanie dotacji na utworzenie miejsc pracy mogą ubiegać się wyłącznie:

  • Grupy Inicjatywne osób fizycznych lub osób prawnych,
  • Podmioty Ekonomii Społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne,
  • istniejące Przedsiębiorstwa Społeczne,

uczestniczące w projekcie „Rozkręcamy społeczny biznes!”, które ukończyły cykl szkoleniowo-doradczy.

Szczegóły w załączniku:

>> OGŁOSZENIE O NABORZE nr 4/2021 (PDF) (otwiera się w nowej zakładce)" (otwiera się na nowej zakładce)”> >>> OGŁOSZENIE O NABORZE nr 4/2021 (PDF) (otwiera się w nowej zakładce)”

Wszystkie aktualne dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie “Do pobrania” w zakładce “Ośrodek”:

>> AKTUALNE PLIKI DO POBRANIA