Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru nr 2/2019

Dodatkowa lista rankingowa z dnia 16.01.2020 r. Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz przyznanie wsparcia pomostowego Nabór nr 2/2019 złożonych w procedurze odwoławczej.

Do pobrania: Dodatkowa lista rankingowa wniosków złożonych w procedurze odwoławczej w ramach naboru 02/2019 (PDF)

Zobacz także: Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”