16 maja 2020 r. weszły w życie zmiany niektórych istotnych terminów dla spółdzielni socjalnych.

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 wydłużyła terminy potrzebne na:

  • uzupełnienie składu zakładanej spółdzielni socjalnej (art. 5 ust. 1a ustawy o spółdzielniach socjalnych)
  • uzupełnienie zatrudnienia w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne (art. 5a ust. 4)
  • przeprowadzenie pierwszej lustracji spółdzielni socjalnych, których powstanie sfinansowano ze środków publicznych (art. 15c)
  • uzupełnienie minimalnej wymaganej liczby członków w spółdzielni socjalnej (art. 18 pkt 2)

Wszystkie terminy ulegają przedłużeniu do dnia upływu 12 miesięcy od dnia odwołania stanu nadzwyczajnego lub zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Więcej informacji dotyczących wprowadzonych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.