Wspólnie z Zielonogórską Radą Działalności Pożytku Publicznego mamy przyjemność zaprosić zielonogórskie fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne do udziały w Zielonogórskim Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 26 października o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną m.in. wyniki ankiety oceniającej poziom współpracy organizacji pozarządowych z Miastem Zielona Góra oraz pozwalającej poznać potrzeby organizacji.

Uczestnicy spotkania wezmą udział w trzech grupach tematycznych:

1. Inkubator dla organizacji pozarządowych.
Jak powinien wyglądać, pokazanie dobrych praktyk z innych miast – prowadzi Adam Szulczewski, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze,

2. Platforma wymiany współpracy i działań organizacji.
Zastanowienie się nad formą skutecznego wzajemnego informowania się organizacji pozarządowych o realizowanych inicjatywach – prowadzi Agnieszka Opalińska, adiunkt na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, animator procesów społecznych.

3. Budżet Obywatelski.
Jak powinien wyglądać, w jaki sposób powinien być realizowany – prowadzi Tomasz Lehman, przewodniczący Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Program forum:
13.45 – Rejestracja uczestników.
14.00 -14.10 – Przywitanie, prezentacja Zielonogórskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
14.10 -14.30 – Omówienie wyników ankiety.
14.30 -15.45 – Praca w trzech grupach tematycznych.
15.45 -16.15 – Przedstawienie wyników prac w grupach.
16.15 -16.30 – Podsumowanie i zakończenie forum.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: radapozytku@um.zielona-gora.pl – w terminie do dnia 20.10.2017 r.

Do pobrania: