7 stycznia zapraszamy na pierwsze w 2019 roku spotkanie z cyklu Zielona Pozarządowa. Nowy rok zaczynamy od trzech ważnych tematów dla organizacji pozarządowych: Pisanie projektów – jak pisać dobre wnioski?Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – nabór trwa do 21 stycznia oraz konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele.

Aktualizacja 04.01.2019 r.:
Ze względu na komplet zgłoszeń zapisy na spotkanie Zielonej Pozarządowej 7 stycznia zostały zakończone.

1 Pisanie projektów w pigułce – jak pisać dobre wnioski? 

Początek roku, to dla większości organizacji pozarządowych czas pisania projektów. Zachęcamy do odświeżenia i uporządkowania wiedzy. Razem omówimy:

  • logikę projektową
  • elementy projektu (diagnoza, cele, działania, rezultaty, harmonogram i budżet projektu)
  • przykłady

2. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – nabór 2019

Pod koniec grudnia Narodowy Instytut Wolności ogłosił kolejny nabór w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Do 21 stycznia organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w ramach trwającego naboru. Na spotkaniu przedstawimy zasady ubiegania się o dotacje oraz omówimy zmiany, które pojawiły się w tegorocznym naborze.
Więcej informacji o FIO -> https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/

3. Konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele

Do 8 stycznia trwają pisemne konsultacje Funduszu Aktywni Obywatele – programu realizowanego w ramach środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2019-2024 (tzw. Funduszy Norweskich).
Na wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce przeznaczono 30 mln euro. Pierwsze konkursy planowane są na jesień 2019 r. Operatorami funduszu krajowego są: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych “Stocznia” oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.
Więcej informacji na https://www.konsultacje.aktywniobywatele.org.pl/

Zielona Pozarządowa to cykl spotkań dla zielonogórskich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i społeczników zapoczątkowany przez Fundację Lyada. W trakcie spotkań wymieniamy się m.in. wiedzą, informacjami i doświadczeniami z działalności społecznej. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Termin: 7 stycznia 2019 r., godzina 17:00
Miejsce: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41D/3 (zobacz dokładną lokalizację -> https://goo.gl/znn6c8)

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie udziału: mailowo: kontakt@lyadafund.eu lub a.szulczewski@fundacjacp.org lub tel. 533 316 283.