Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie informacyjne pn. “Współpraca OWES ZG z instytucjami publicznymi” organizowane w ramach projektu pn. “Rozkręcamy społeczny biznes!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Celem spotkania jest przedstawienie roli, celów i zadań realizowanych przez OWES w Zielonej Górze, omówienie systemu wsparcia dla osób i podmiotów będących w zainteresowaniu ekonomii społecznej, a także omówienie możliwości współpracy z instytucjami pomocy społecznej, publicznymi służbami zatrudnienia, podmiotami reintegracyjnymi i samorządami, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7.  Równowaga społeczna w RPO – Lubuskie 2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) w godz. 11.00 – 13.00 w Zielonej Górze – w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41D/3.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędu pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, centrów aktywności społecznej i klubów integracji społecznej z terenów powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żarskiego i miasta Zielona Góra.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 stycznia 2017 r.

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Joanna Strzałkowska pod nr tel. 607 041 779.