We wrześniu i październiku Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie „Zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych reguł udzielania zamówień publicznych – jak przygotować konkurencyjną ofertę i wygrać zamówienie publiczne” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenie przeznaczone jest dla członków, pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej, NGO  w szczególności osób z Zarządu oraz zajmujących się pozyskiwaniem zleceń, przygotowywaniem ofert z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra. Na szkolenie nie rekrutujemy osób fizycznych.

Zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych reguł udzielania zamówień publicznych
– jak przygotować konkurencyjną ofertę i wygrać zamówienie publiczne

szkolenie dla członków, pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej, NGO  w szczególności osób z Zarządu oraz  osoby zajmujące się pozyskiwaniem zleceń, przygotowywaniem ofert

Data szkolenia

godzina

Miejsce

Temat

Program

Trener

Formularz zgłoszeniowy

20.09.2017
29.09.2017
12.10.2017
26.10.2017

9:00-15:45

Zielona Góra OWES

Ul.Gen.Dąbrowskiego 41d/3

„Zamówienia publiczne z perspektywy wykonawcy z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych reguł udzielania zamówień publicznych
– jak przygotować konkurencyjną ofertę i wygrać zamówienie publiczne”

Do pobrania

Tomasz Kowalewski

Formularz ELEKTRONICZNY

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny. Rekrutacja do 18.09.2017 r.

2. Jednocześnie przed szkoleniem należy przesłać formularz nr 2 oraz dokumentację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis Załącznik nr 7, 8 (w załączeniu instrukcja wypełniania formularza) na adres lub dostarczyć osobiście do siedziby fundacji:

Lidia Legutko FRDL Ośrodek Regionalny Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra

3. Na szkolenie należy dostarczyć wypełniony załącznik nr 2 podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

O zakwalifikowaniu się do danej formy wsparcia uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania maksymalnie dwóch osób z danej instytucji.

Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

 

Pliki do pobrania:

Osoba do kontaktu:

Lidia Legutko
Specjalista ds. procesu edukacyjnego
tel. 531 110 102
l.legutko@frdl.org