Komisja Oceny Wniosków, której prace rozpoczęły się dn. 17.02.2017 r., zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.