Komisja Oceny Wniosków, której prace rozpoczęły się dn. 28.07.2017 r., zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.