Wnioski o wsparcie pomostowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych zostały ocenione. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.