Komisja Oceny Wniosków, powołana w ramach naboru 2/2021, zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski, które nie uzyskały minimum 72 punktów oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień, zgodnie z § 11 Regulaminu – Procedura Odwoławcza.

Do pobrania: Lista rankingowa naboru 02/2021 (PDF)

Zobacz także: Ogłoszenie o naborze nr 2/2021 „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes!”