Komisja Oceny Wniosków, powołana w ramach naboru 1/2019, zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski, które nie uzyskały minimum 72 punkty oraz minimum 60% punktów możliwych do uzyskania w każdej kategorii oceny, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowną weryfikację biznesplanu, wraz z przedstawieniem dodatkowych wyjaśnień/ informacji i/lub uzupełnieniem ewentualnych uchybień,  zgodnie z § 11 Regulaminu – Procedura Odwoławcza. 

Lista rankingowa https://owes.zgora.pl/wp-content/uploads/2019/08/Lista-rankingowa-nabór-1_2019.pdf

Dodatkowa lista rankingowa po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej https://owes.zgora.pl/wp-content/uploads/2019/08/dodatkowa-lista-rankingowa.pdf