Komisja Oceny Wniosków, której prace rozpoczęły się dnia 7 marca 2018 r., zakończyła ocenę wniosków. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.