Komisja Oceny Wniosków, której prace rozpoczęły się dn. 12.09.2017 r., zakończyła ocenę wniosków złożonych przez istniejące przedsiębiorstwa społeczne. Zestawienie wyników przedstawia lista rankingowa.

Jednocześnie informujemy, że wyniki dziewiątej Komisji Oceny Wniosków zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.