Do 24 marca 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw. Uwagi do dokumentu można przesyłać na adres e-mail: agnieszka.muzyka@mrpips.gov.pl.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowane zmiany na nowo definiują przedmiot oraz cel działalności spółdzielni socjalnej wzmacniając pozycję jej pracowników przygotowujących się do roli członków spółdzielni socjalnych.

5 najważniejszych zmian zdaniem ministerstwa to:

  • Wzmocnienie roli pracowników spółdzielni socjalnych, którzy nie są jej członkami.
  • Ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnej.
  • Ułatwienie funkcjonowania spółdzielni socjalnej – nowe instrumenty wsparcia z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej dla uczestników WTZ.
  • Podniesienie rangi spółdzielczości socjalnej – wpis do działu administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne.

Zachęcamy obecnych i przyszłych spółdzielców do zapoznania się z projektem nowelizacji i przesłania swoich uwag.

Projekt nowelizacji dostępny jest na stronie www.mpips.gov.pl.