Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza podmioty ekonomii społecznej 18 maja 2017 r. o godz. 16.30 na bezpłatne warsztaty “ABC pisania projektów”, które odbędą się w siedzibie OWES przy ul. Dąbrowskiego 41D/3 w Zielonej Górze.

Warsztaty kierowane są do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych, w tym ZAZ, WTZ, CIS, KIS, przedsiębiorstw społecznych), którzy chcieliby zdobyć podstawowe umiejętności związane z przygotowywaniem projektów.

W trakcie warsztatu dowiesz się jak:

  • określać grupę cel projektu i grupę docelową,
  • uzasadniać potrzebę realizacji projektu,
  • planować działania i przygotowywać harmonogram,
  • opisywać i mierzyć rezultaty,
  • budżetować projekt.

Miejsce spotkania:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41d/3
(wejście od podwórza Urzędu Miasta lub od ul. Jeleniej)

Zgłoszenia:

Adam Szulczewski – animator lokalny OWES Zielona Góra
tel. 533 316 283,
e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org