25 października 2017 r. o godz. 17.00 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się VI Słubickie Forum Organizacji Pozarządowych.

Odbywające się co roku forum jest miejscem spotkania się organizacji pozarządowych oraz osób pracujących na ich rzecz, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów lokalnego sektora pozarządowego oraz korzystania z wiedzy i doświadczenia zaproszonych gości.

W programie tegorocznego forum przewidziano m.in. rozmowy dotyczące społecznie odpowiedzialnego biznesu czy też działań lokalnych. Podczas forum przeprowadzone zostaną konsultacje Programu współpracy gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi. Podsumowana zostanie kolejna edycja programu grantowego Działaj Lokalnie. Kolejnym ważnym punktem programu będzie ekonomia społeczna. Osoby zainteresowane spółdzielczością socjalną i przedsiębiorczością społeczną będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców oraz animatorów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze.

Gośćmi specjalnymi będą Ewa Gałka – współzałożycielka oraz prezeska Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, przewodnicząca Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Damian Dec – działacz lokalny, prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” oraz trener w Akademii Liderów Lokalnych.

Aby wziąć udział w forum należy zgłosić się mailowo: sektor3@fundacjacp.org lub telefonicznie pod numerami: 884 309 488 lub 61 82 96 791 (w godz. 8.00 – 16.00).
Termin zgłoszeń upływa 20 października.
Ze względów organizacyjnych, jedna organizacja może zgłosić maksymalnie 4 uczestników.

Termin: 25.10.2017r. godz. 17.00
Miejsce: sala konferencyjna Collegium Polonicum

Forum organizują: Sektor 3 Słubice, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum i Urząd Miejski w Słubicach przy współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Ośrodkiem Działaj Lokalnie w Słubicach.

Patroni medialni: portal Slubice24.pl i telewizja HTS Słubice.