21 września 2022 r. – w formule hybrydowej – odbędzie się VI Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Do udziału w wydarzeniu w formie zdalnej można rejestrować rejestrować się do 9 września.

Tematem przewodnim tegorocznego forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

FORMULARZ REJESTRACYJNY DO UDZIAŁU ZDALNEGO

Rejestracja zgłoszeń trwa do 9 września br.

Ramowy program VI OFESiS