Od 26 maja do 30 czerwca odbędzie się tegoroczne Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Wydarzenie składa się z pięciu spotkań online. Serdecznie zapraszamy przedstawicieli sektora ekonomii społecznej do udziału w forum.

Konferencje odbędą się w 5 terminach:

  • 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Do udziału w forum można zgłosić się przy pomocy formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

Zobacz także:

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER). Będzie ono połączone ze spotkaniami Laboratorium Ekonomii Społecznej – grona złożonego z ekspertów związanych z Uniwersytetem Warszawskim.