29 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o ekonomii społecznej. Większość jej przepisów zacznie obowiązywać dwa miesiące po jej ogłoszeniu, tj. od 30 października 2022 r.

Ustawa o ekonomii społecznej reguluje m.in. kwestie dotyczące ubiegania się i nadawania statusu przedsiębiorstwa społecznego. Definiuje m.in. pojęcia ekonomii społecznej i podmiotu ekonomii społecznej.

Pełny tekst ustawy o ekonomii społecznej można znaleźć na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.