UWAGA! Na prośbę beneficjentów terminy składania dokumentów oraz posiedzenia Komisji Oceny Wniosków zostały zmienione na poniższe! [aktualizacja z dnia 15.11.2017 r.]

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze informuje, że  termin posiedzenia Komisji Oceny Wniosków oceniającej wnioski o wsparcie pomostowe dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, które utworzyły miejsca pracy w ramach projektu: “Rozkręcamy społeczny biznes” odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 r. 17 listopada 2017 r.

UWAGA: nabór dotyczy jedynie istniejących spółdzielni socjalnych, które utworzyły nowe miejsca pracy w ramach projektu!

Wnioski (Załącznik nr 27A Regulaminu projektu) należy składać w siedzibie OWES w Zielonej Górze, ul. Dąbrowskiego 41 D/3 lub w Inkubatorze Przedsiębiorczości Społecznej w Słubicach, (biuro Fundacji na rzecz Collegium Polonicum) ul. Kościuszki 1 do dnia 15 listopada 2017 r. 16 listopada 2017 r., do godz. 15.00. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu.

Komplet dokumentów należy złożyć:

– w jednym egzemplarzu papierowym; wniosek wraz z Załącznikiem nr 7 i 8;

– w jednej wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) – należy nagrać na płycie Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Regulamin oraz wymagane Załączniki  znajdują się na stronie owes.zgora.pl/osrodek/do-pobrania.

ZAPRASZAMY!