Październik – 2017 Wszystko o wolontariacie

Październik – 2017 Wszystko o wolontariacie

Wolontariat w pytaniach i odpowiedziach Osoby działające w organizacjach pozarządowych to głównie wolontariusze – za swoją pracę nie pobierają wynagrodzenia. Jednak to nie oznacza, że organizacja nie ma w związku z ich pracą żadnych obowiązków. Jak nasze prawo...