Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie z „Zasad zakładania, prowadzenia i rozwijania Podmiotów Ekonomii Społecznej” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są osób fizycznych, a także dla członków, pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności osób z zarządu, zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego, z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

 

Termin szkolenia: 26-28.02.2018 r.
Ramowy program szkolenia:
  • 1 dzień: godz. 10.00 – 16.00 Aspekty prawne zakładania i prowadzenia PES
  • 2 dzień: godz. 9.00 – 15.00 Apekty finansowe prowadzenia PES
  • 3 dzień: godz. 9.00 – 15.00 Biznes plan PES
Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, https://goo.gl/znn6c8
Trener: Justyna Bartosiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zgłoszenia na szkolenie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny -> FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Adam Szulczewski
OWES Zielona Góra
tel. 533 316 283
e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org