Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze zaprasza na bezpłatne szkolenie z „Zasad zakładania, prowadzenia i rozwijania Podmiotów Ekonomii Społecznej” w ramach projektu pn.: „Rozkręcamy społeczny biznes” – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Szkolenia przeznaczone są osób fizycznych, a także dla członków, pracowników organizacji pozarządowych, w szczególności osób z zarządu, zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwa społecznego, z terenu województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, zielonogórski, wschowski, żarski, sulęciński, słubicki oraz miasto Zielona Góra.

Termin szkolenia: 22, 23 i 26.03.2018 r.
Ramowy program szkolenia:
  • 1 dzień: godz. 10.00 – 16.00 Aspekty prawne zakładania i prowadzenia PES
  • 2 dzień: godz. 9.00 – 15.00 Aspekty finansowe prowadzenia PES
  • 3 dzień: godz. 10.00 – 16.00 Biznesplan PES
Miejsce szkolenia: Zielona Góra siedziba OWES ul. Dąbrowskiego 41D/3, https://goo.gl/znn6c8
Trener: Justyna Bartosiewicz

Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zgłoszenia na szkolenie:

Wypełnij formularz zgłoszeniowy elektroniczny -> FORMULARZ ELEKTRONICZNY

 

W przypadku zgłoszenie na szkolenie osób reprezentujących NGO należy wypełnić i dostarczyć na szkolenie dokumentację niezbędną zał 2 i 5 oraz 7 i 8 do pomocy de minimis podpisane przez osoby upoważnione w Państwa organizacji NA SZKOLENIE NALEŻY DOSTARCZYĆ DOKUMENTY W ORYGINALE!!

O zakwalifikowaniu się uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailem/ telefonicznie.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do wypełnienia w trakcie szkolenia listy obecności i innych dokumentów wskazanych przez organizatora szkolenia, w tym umowy szkoleniowej.

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy nr 2
2. Deklaracja uczestnictwa nr 5
3. Informacja o uzyskanej pomocy de minimis
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
5. instrukcja wypełniania formularza ubiegania się o pomoc de minimis dla frdl
6. Załącznik nr 1.uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok – LUBUSKIE
7. Załącznik nr 2.PKD_obowiazujace_od_2008r

Osoba do kontaktu w sprawie szkolenia:

Adam Szulczewski
OWES Zielona Góra
tel. 533 316 283
e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org