Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na na spotkanie „Współpraca się opłaca- jak skutecznie budować partnerstwa lokalne”. Spotkanie dedykowane jest w szczególności dla liderów lokalnych, społeczników, osób które interesują się budowaniem współpracy pomiędzy organizacjami, samorządem, biznesem.

Miejsce i termin:
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15, (sala konferencyjna)
22.06.2018 r. godz. 10:00 – 14:00

Podczas spotkania:

  • Przedstawione zostaną skuteczne narzędzia pozwalające budować wielosektorowe partnerstwa lokalne
  • Zaprezentowane zostaną dobre przykłady działających partnerstw, skutecznie wpływających na rozwój społeczności lokalnej

Swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu budowania skutecznych partnerstw lokalnych podzieli się z uczestnikami Jadwiga Olszowska-Urban

Jadwiga Olszowska – Urban – ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA, Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002 – 2004, Ekspert Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski 2000 – 2017. W latach 1999 – 2017 zrealizowała jako trener/ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej, doradca zawodowy ok. 5200 godzin szkoleniowo – warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno – gospodarczym dla ok. 9200 osób. Prowadzi w gminach i powiatach na terenie Polski warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Rynku Pracy i Lokalnego Ożywienia Społeczno – Gospodarczego, warsztaty strategiczne w ramach tworzenia strategii rozwoju gmin i powiatów oraz warsztaty dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i tworzenia podmiotów ES metodą warsztatową – partycypacyjną w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Ma duże doświadczenie praktyczne w budowaniu partnerstw międzysektorowych w społecznościach. Posiada doświadczenia w pracy w Międzynarodowej Sieci Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej we wdrażaniu Programu Partnerstwa Lokalnego na Ukrainie, w Polsce, Macedonii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego, rozwoju rynku pracy i wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw.

Aby się zgłosić na spotkanie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online.

Osoba do kontaktu:

Monika Robaszyńska

(tel. 533 316 284, e-mail: m.robaszynska@fundacjacp.org)