26 czerwca o godz. 11.00 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na spotkanie poświęcone preferencyjnym pożyczkom dedykowanym PES.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń), spółdzielni socjalnych, spółek non profit, zakładów aktywności zawodowej czy centrów aktywności zawodowej. Część spotkania będzie poświęcona warsztatowi z przygotowania wniosku o pożyczkę.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny: 607041779.

Miejsce spotkania:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41d/3
65-021 Zielona Góra

Więcej informacji o pożyczkach: https://frw.pl/pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

Do pobrania: