W imieniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zapraszamy do udziału w spotkaniach pn. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”.

Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05.2018 r. w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9) oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (ul. Sikorskiego 107), w godz. od 9.30 do 14.30.

W ramach warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych;
  • prezentacja programu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego „ Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”;
  • współpracy Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym;
  • działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania w sferze pożytku publicznego;

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez naszą stronę internetową http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie