Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze zaprasza przedstawicieli lubuskich przedsiębiorstw społecznych na dwudniowe spotkanie Klastra Przedsiębiorstw Społecznych połączone z wizytą studyjną. Termin spotkania: 27-28 sierpnia 2018 r.

W programie m.in.

  • Wizyta w Powiatowym Domu Dziennego Pobytu w Świebodzinie prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost” – dobre praktyki z zakresu usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych stacjonarnie oraz w domu podopiecznego;
  • Spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną „Odkrywamy Lubuskie” w Pniewie – zapoznanie się z ofertą turystyczną spółdzielni, w tym niezwykła podróż piesza oraz samochodami 4×4 szlakiem Grupy Warownej Ludendorff.
  • Spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną My w Lubniewicach – dobre praktyki w zakresie koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego i reintegracji społeczno – zawodowej w gminie Lubniewice, doświadczenia we współpracy KIS, MGOPS, Gminy i Spółdzielni, w tym zlecanie zadań PES;
  • Spotkanie ze Spółdzielnią Socjalną Nasze Zaodrze z Nietkowic – dobre praktyki w zakresie świadczenia usług na rzecz społeczności lokalnej, zapoznanie z ofertą cateringową, turystyczną i edukacyjną.
  • OWES Zielona Góra – przedstawienie koncepcji funkcjonowania Klastra PS w latach 2018-2022 w ramach kontynuacji działań OWES. Informacje na temat zmian w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 – 2023.

Celem wizyty jest m.in. promocja dobrych praktyk w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie w tworzeniu nowych miejsc pracy, prezentacja dobrych praktyk w zakresie realizacji usług opiekuńczych, pokazanie korzyści z wdrażania ekonomii społecznej w gminie oraz dobrych praktyk zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej.

Uczestnikom zapewniamy wyżywienie, ubezpieczenie i nocleg w Lubniewicach.

Udział w spotkaniu mogą wziąć przedstawiciele Przedsiębiorstw Społecznych z obszaru wsparcia OWES Zielona Góra tj. z powiatów: krośnieńskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żarskiego i miasta Zielona Góra.

<< Formularz zgłoszeniowy uczestnika wyjazdowego spotkania Klastra >>

Na zgłoszenia czekamy do 22 sierpnia 2018 r. Informacji na temat wyjazdu udziela animator OWES Zielona Góra – Adam Szulczewski, tel. 533 316 283, a.szulczewski@fundacjacp.org.

Do pobrania: