Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze  zaprasza organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  6 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00 na spotkanie informacyjne dotyczące  Konkursu Mikrograntów pn. „Centrum Dla Rodziny” realizowanego przez  Stowarzyszenie Instytut Zachodni i Stowarzyszenie “Dorośli-Dzieciom”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.
  • Łączna pula środków w konkursie to 735 000 zł.
  • Jeden Mikrogrant nie może przekroczyć 5 000 zł.
W konkursie udział mogą wziąć organizacje pozarządowe (i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego) oraz grupy nieformalne (korzystające z patronatu organizacji pozarządowej). Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie internetowej www.dzialamyrazem.pl.
Miejsce spotkania:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze
ul. Dąbrowskiego 41d/3
(wejście od podwórza Urzędu Miasta lub od ul. Jeleniej)
Zgłoszenia:

tel. 533 316 283,

e-mail: a.szulczewski@fundacjacp.org