Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

Czym jest RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Cel konkursu?

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.
Granty w jakiej kwocie są przyznawane wnioskującym?

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

W ramach konkursu zapraszamy na otwarte spotkania, na których będą omówione zasady ubiegania się o dotację.

Spotkania odbędą się:
23 września, w poniedziałek o 17.00 w Słubicach, w siedzibie Fundacji na rzecz Collegium Polonicum;
24 września, we wtorek o 14:00 w Nowogrodzie Bobrzańskim w Ośrodku Kultury;
24 września, we wtorek o 17:00 w Krośnie Odrzańskim w Stowarzyszeniu Przystań.

Operatorem programu na województwo lubuskie jest Fundacja Nauka dla Środowiska.