Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy”

Fundacja Inicjatyw “Jestem Przedsiębiorczy” promuje inicjatywy gospodarcze, samozatrudnienie oraz działalność proekologiczną związaną z inwestycjami służącymi ochronie środowiska. Pomagają pozyskać środki finansowe na powyższe projekty jak również środki zewnętrzne na...