Prezentujemy publikację Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. “Lubuska Ekonomia Społeczna. Branżowy katalog podmiotów ekonomii społecznej”.

W Katalogu zaprezentowano wybrane przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej z woj. lubuskiego, które wytwarzają produkty i świadczą usługi w ramach działalności gospodarczej, odpłatnej lub działalności handlowej, usługowej i wytwórczej. Stanowi on doskonałe źródło informacji na temat podmiotów, którym można i którym warto zlecać zamówienia społecznie odpowiedzialne.

Należy podkreślić, że za zaprezentowanymi Państwu przedsiębiorstwami, ich produktami i usługami kryją się niezwykli ludzie, którzy w oparciu o godne warunki pracy, w zindywidualizowany sposób, realizują aktywizację społeczną i zawodową osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy.

Publikacja, została zrealizowana z zastosowaniem aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, a w efekcie zlecona do wykonania Spółdzielni Socjalnej WeDo Studio z Zielonej Góry.

Do pobrania:

Katalog “LUBUSKA EKONOMIA SPOŁECZNA” (PDF)